Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Warunki wynajmu sal

WYNAJEM SAL 1. Na podstawie art. 39 ust. 1 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późn.zm.) ustalam wysokość stawek za użytkowanie sal i pomieszczeń w budynku szkolnym w roku 2011: - sala gimnastyczna duża - 30,- zł. za jedną godzinę lekcyjną - sala gimnastyczna...